Afdrukken

Informatie over ANBI

De Stichting heeft sinds 2013 de ANBI-status. ANBI staat voor: algemeen nut beogende instelling. Wanneer u geld doneert aan de Stichting dan is die gift, als ook verder aan de belastingregels omtrent giften wordt voldaan, aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

In het kader van de ANBI-status publiceren we hieronder een samenvatting van de exploitatie van de Stichting over 2016:

   

Inkomsten

 

Uitgaven

 
  donaties

       16.628

bankkosten

147

overig

            703  

inkopen voedsel

2.758

   

overige pakketkosten

3.217

   

huur pand

7.550

   

huisvesting overig

504

   

energie en water

3.054

   

administratie en beheer

 333

     telefonie en internet          520
     inventaris aanschaf        2.109
     kosnten vrijwilligers        1.549
   

   

 
 

                           17.332     

 

21.741

  

   Resultaat 2016    - 4.409