Toetsingscriteria

De pakketten zijn bedoeld als noodhulp en worden voor een bepaalde tijd verstrekt. Met ingang van 1 januari 2022 zijn de toetsingscriteria om in aanmerking te komen voor een voedselpakket aangepast.

Als norm geldt: Basisbedrag per huishouden is €150,00, daar komt per gezinslid €100,00 bij.

Een uitgebreide beschrijving van de regeling is beschikbaar op www.voedselbanken.nl