Veelgestelde vragen

“Is het voedsel dat in de pakketten zit niet over de uiterste houdbaarheidsdatum?”

Beslist niet. Alle voedsel dat via de voedselbank verdeeld wordt voldoet aan de wettelijke kwaliteitscriteria, dus ook aan de houdbaarheidscriteria. Wij zijn gecertificeerd door de NVWA.

“Maar waarom stellen bedrijven dan zulk voedsel, wat dus nog goed is, beschikbaar?”

Daar zijn tal van redenen voor. Bijvoorbeeld: Een pallet met blikgroente valt om waardoor de blikken lichte beschadiging oplopen. Die blikken zijn in de winkel niet meer te verkopen maar het voedsel is kwalitatief nog uitstekend. Ander voorbeeld: de houdbaarheidsdatum ligt nog 10 dagen in de toekomst. Een winkel accepteert dit niet meer en de fabrikant moet zo’n partij anders vernietigen.

Kunnen alleen mensen die bijstand krijgen gebruik maken van de voedselbank?

Nee, bepalend is het bedrag dat mensen maandelijks tot hun beschikking hebben voor eten en drinken. Wie beneden een bepaalde grens komt, kan een pakket bij de voedselbank aanvragen.

Span je met de voedselbank niet het paard achter de wagen? Ofwel, ben je niet bezig met symptoombestrijding in plaats van de oorzaak weg te nemen. Zoiets moet toch in het welvarende Nederland niet nodig zijn?

Voor tal van problemen waar minima mee kampen zijn al diverse hulpinstanties. De Voedselbank is een aanvullende mogelijkheid om de directe (voedsel)nood te lenigen en is dus bedoeld als noodhulp. De (politieke) discussie waarom mensen in deze situatie terecht zijn gekomen ligt primair op het terrein van andere organisaties.