Werkwijze

Hoe werken wij?

Het samenstellen van voedselpakketten uit de gratis verkregen levensmiddelen die kwalitatief goed zijn, maar om een of andere reden niet meer verkocht kunnen worden.
Het beschikbaar stellen van deze pakketten aan personen van wie, na toetsing aan o.a. objectieve landelijke criteria, is vastgesteld dat zij minimaal geld overhouden om in hun levensonderhoud te voorzien.
Hierbij geconstateerde situaties die niet overeenstemmen met de waarden en normen van onze welvaartsstaat onder de aandacht brengen van hiervoor verantwoordelijke instanties.